Zakres usług

Kancelaria zajmuje się obsługą prawną w zakresie:

1. Prawa karnego i wykroczeń, w tym:

 • obrony osób podejrzanych / oskarżonych / lub obwinionych we wszystkich stadiach postępowania karnego i wykroczeń – przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości,
 • reprezentowania osób pokrzywdzonych we wszystkich stadiach postępowania karnego – przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości,

 

2. Prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym:

 • prowadzenia spraw o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa,
 • prowadzenia spraw o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej,
 • prowadzenia spraw o podział majątku dorobkowego małżeńskiego,
 • prowadzenia spraw o władzę rodzicielską, alimenty, koszty utrzymania rodziny,
 • prowadzenia spraw o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
 • prowadzenia spraw o ubezwłasnowolnienie i innych,

temida na książce

3. Prawa cywilnego, w tym:

 • prowadzenia spraw o zapłatę, w tym także o odszkodowanie,
 • prowadzenia spraw z zakresu prawa własności i użytkowania wieczystego, w tym o zniesienie współwłasności, ustanowienie służebności, a także przywrócenie utraconego posiadania i inne,
 • prowadzenia spraw spadkowych,
 • prowadzenia spraw egzekucyjnych i obrony naruszonych uprawnień na tym etapie postępowania i innych,

 

 

Zapraszam do skorzystania z usług mojej kancelarii!


młotek sędziowski