Doświadczenie

Adwokat Jacek Motyka jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

W latach 1993-2001 był pracownikiem naukowo–dydaktycznym, początkowo Katedry Prawa i Postępowania Karnego kierowanej przez prof. dr hab. Feliksa Prusaka, a następnie Katedry Prawa Karnego kierowanej przez prof. dr hab. Bogusława Janiszewskiego.

W 1998r. ukończył 4-letnią aplikację adwokacką z wynikiem bardzo dobrym.

W tym samym roku podjął praktykę zawodową w prowadzonej przez siebie indywidualnej kancelarii adwokackiej.

Niemal od początku swojej praktyki zawodowej adwokat Jacek Motyka uczestniczy w pracach na rzecz samorządu adwokackiego, pełniąc w tym czasie funkcję Zastępcy Wizytatora oraz Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego.

W 2007r. został wybrany na członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie i nieprzerwanie od tego czasu do maja 2016 r. pełnił funkcję Kierownika Referatu Skarg i Wniosków.

Od 27 czerwca 2016 r. do 06 lutego 2021 r. pełnił funkcję Wicedziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie.

Uchwałą z dnia 3 lipca 2018r. Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie adw. Jacek Motyka został uhonorowany odznaczeniem ADWOKATURA ZASŁUŻONYM.

rozmowa z prawnikiem